กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผาณิต ฮานาฟี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลามัย มะดะเรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสาคร หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวจันจิรา ขันเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจันทร์จิรา โสมประโคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิดชนก มีแก้ว
ครูผู้ช่วย