ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
31 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 63 แนะแนวและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
31 มี.ค. 63 ส่งงานประจำชั้นทุกอย่าง/ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
17 มี.ค. 63 บัณฑิตน้อย
16 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ดำเนินการซ่อมนักเรียนที่มีปัญหา/ส่งประเมินโครงการต่างๆ/ทำคะแนนวัดผลการเรียน/จัดทพ ปพ.1/ปพ.7
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1-6
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบวัดความพร้อมปลายภาคเรียนที่ 2 อนุบาล1-2
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 ค่ายลูกเสือเครือข่ายที่ 41
27 ก.พ. 63 กิจกรรมนิทรรศกา่ร 8 กลุ่มสาระและปฐมวัย
27 ก.พ. 63 กิจกรรม TO Be Number One
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 การเลือกตั้งสภานักเรียน
24 ก.พ. 63 สอบวัดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ป.5
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 รับสมัคร อภิปรายหาเสียงสภานักเรียน
13 ก.พ. 63 สอบ RT ป.1
10 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 จัดทำข้อสอบและส่งข้อสอบทุกกลุ่มวิชา
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
20 ม.ค. 63 ค่ายคณิตศาสตร์
09 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
08 ม.ค. 63 กีฬาสี ระดับอนุบาล
13 ธ.ค. 62 Pre O-Net
10 ธ.ค. 62 งานหะยีสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
27 พ.ย. 62 ค่ายภาษาอังกฤษ
25 พ.ย. 62 วันมหาธีรราชเจ้า
18 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุดและค่ายรักการอ่าน
13 พ.ย. 62 ค่ายวิชาการ ระดับอนุบาล
12 พ.ย. 62 Big Cleaning Day
10 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562