สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

             สัญลักษณ์ของโรงเรียน          

.

นจ.   มน.

                       .        ย่อมาจาก        กรุงเทพมหานคร

                       นจ.      ย่อมาจาก        สำนักงานเขตหนองจอก

                       ม.น.     ย่อมาจาก        โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาสีประจำโรงเรียน        เขียว ขาว

     เขียว    หมายถึง ความเจริญงอกงาม

     ขาว     หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ เครื่องหมายแห่งคุณความดี
 

คำขวัญ                   

      วิชาการดี  มีระเบียบวินัย  ทันสมัยในความคิด


ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

      ต้นไทร

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.8 KB