ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน อนุบาล และประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 10) 02 ธ.ค. 65
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร หยุดการเรียนการสอนในช่วงการประชุม APEC ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 30) 16 พ.ย. 65
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา (อ่าน 190) 18 มิ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ... (อ่าน 245) 08 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ... ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เรื่อง การเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (อ่าน 245) 08 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ได้นะครับ (อ่าน 248) 08 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ....ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เรื่อง การปิด-เปิด ภาคเรียน (อ่าน 272) 31 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 646) 17 ธ.ค. 64
กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 425) 21 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน!! เพื่อให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่12-18ปี (ที่มีโรคเรื้อรัง) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 386) 06 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 535) 25 พ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์...การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (อ่าน 496) 20 พ.ค. 64
การกำหนดวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 487) 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 431) 29 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 388) 29 เม.ย. 64
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 526) 31 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจราจรหน้าโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา (อ่าน 417) 31 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 435) 28 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 256 (อ่าน 399) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 (อ่าน 402) 01 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว (อ่าน 348) 23 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์!!! เรื่อง เลื่อนการไปทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา (อ่าน 374) 22 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ !!! ...การ์ดอย่าตก...ให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน (อ่าน 460) 20 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเดินรถบริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา (อ่าน 354) 13 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เรื่อง การรีไซเคิลพลาสติก (อ่าน 427) 01 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ... เรื่อง การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว (อ่าน 455) 09 พ.ย. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรม รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย (อ่าน 471) 30 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้ ผ่านช่องทางดังนี้ (อ่าน 586) 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์..ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาเรื่องการเรียนออนไลน์ ไม่พร้อมไม่เป็นไร (อ่าน 726) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียนการออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับชั้น อนุบาล 1-ป.6 (อ่าน 18) 17 พ.ค. 63
แจ้งนักเรียนที่มีความพร้อมสามารถเรียนผ่านช่องทีวีดิจิตอลได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป (อ่าน 108) 14 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 717) 17 เม.ย. 63
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน...สามารถเข้าดูการเรียนการสอน DLTV ของระดับชั้นอนุบาลถึงป.6 ได้ตามลิงก์นี้ (อ่าน 38) 13 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์...เรื่องการตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 759) 11 เม.ย. 63
ชมรมคนรักษ์หนองจอก...ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองจอก ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (อ่าน 776) 03 เม.ย. 63
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) (อ่าน 767) 28 มี.ค. 63
แจ้ง เรื่องการขอรับเอกสารออนไลน์ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา (อ่าน 710) 28 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 676) 28 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...การประกาศผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 1510) 22 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 (อ่าน 564) 21 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์... เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (อ่าน 582) 21 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์!!!.... โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา แจ้งหยุดเรียนใน วัน พุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 509) 21 ม.ค. 63
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมการจัดกิจกรรมกีฬานักเรียนระดับอนุบาล โรง (อ่าน 411) 02 ม.ค. 63
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมการจัดกิจกรรมในวันเด็กประจำปี 2563 โรงเร (อ่าน 481) 02 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 519) 29 พ.ย. 62
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูคนใหม่ (อ่าน 733) 23 ส.ค. 61
ขอเชิญชม (อ่าน 736) 23 ส.ค. 61
การอบรมครูและบุคลกรทางการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (อ่าน 825) 24 ก.ค. 61
มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนได้ครบ ๒๙ วัน (อ่าน 743) 24 ก.ค. 61
ศูนย์บริการสาธารณะสุข 44 ตรวจมือ เท้า ปากนักเรียน (อ่าน 629) 24 ก.ค. 61