ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์...การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเชิญชวนให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเบาหวาน และโรคอ้วน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ควรรับการฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรค
ด้วยความห่วงใย...จากโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 655 ครั้ง