ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!!

เรื่อง  เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

    เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายโดยลำดับ ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หากผู้ปกครองต้องการติดต่อกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่  02-5431161  หรือติดต่อผ่านครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,19:01   อ่าน 112 ครั้ง