ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 256
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!!
เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 ให้เปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
หากผู้ปกครองต้องการติดต่อกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 02-5431161 หรือติดต่อผ่านครูประจำชั้น

โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 123 ครั้ง