ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา !!!!
เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
เนื่องด้วยประกาศจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 ให้เปิดเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
หากผู้ปกครองต้องการติดต่อกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 02-5431161 หรือติดต่อผ่านครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 120 ครั้ง