ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!!
เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
เนื่องด้วยประกาศจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 ให้เปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
หากผู้ปกครองต้องการติดต่อกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 02-5431161 หรือติดต่อผ่านครูประจำชั้น

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 117 ครั้ง