ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมครูและบุคลกรทางการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การอบรม "แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ รักเกียรติธำรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาเข้ารับการอบรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,11:27   อ่าน 199 ครั้ง