ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนได้ครบ ๒๙ วัน
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา และ โต๊ะอิหม่ามวิสุทธิ์ สุไลมาน (ผู้นำทางศาสนา มัสยิดอินดารุ้ลมีนา) ร่วมกับครูสอนศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนได้ครบ ๒๙ วัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ที่ว่า ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เดือนที่ ๙ ของปฏิทินอิสลาม (หลักปฏิบัติของอิสลาม ๕ ประการ ข้อที่ ๓) ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,11:21   อ่าน 161 ครั้ง