ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร หยุดการเรียนการสอนในช่วงการประชุม APEC ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร หยุดการเรียนการสอนในช่วงการประชุม APEC
ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565
ทางโรงเรียนจึงได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ให้กับนักเรียน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนในปกครองของท่านได้ติดตามและทำใบงานตามที่คุณครูมอบหมายให้เรียบร้อย
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดีเสมอมาค่ะ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 30 ครั้ง