ภาพกิจกรรม
ร่วมช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สบาย
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดยนางวรรธนพร อรุณประเสริฐศรี บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ห้องคุณครูปรียาพันธ์ นีละไพจิตร ที่ไม่สบายต่อเนื่องมาตั้งแต่อนุบาล รักษาอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยาเเละรามาธิบดี น้องเป็นมะเร็งเนื้องอกในสมองระยะที่ 3 น้องได้ทำการผ่าตัดเนื้องอกมา 2 ครั้ง ที่สถาบันประสาทวิทยาเเละได้ไปฉายเเสง 30 เเสงที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,12:10   อ่าน 21 ครั้ง