ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย ผอ.วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี เพื่อรับทราบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมไทรทอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,11:55   อ่าน 25 ครั้ง