ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และยังมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,11:55   อ่าน 9 ครั้ง