ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
.................."ศิษย์ดีเพราะมีครู".....................
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ส่งผลให้ครูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 9 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,11:22   อ่าน 50 ครั้ง