ภาพกิจกรรม
การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ครั้งที่ 1/2565
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 6 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,11:21   อ่าน 11 ครั้ง