ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ซึ่งได้มีการให้นักเรียนได้ร่วมช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,09:08   อ่าน 22 ครั้ง