ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 86)
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 86) เนื่องจากจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 9 เมษายน 2564
 
 

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,23:07   อ่าน 40 ครั้ง