ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน ในระดับอนุบาล และนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 4.00 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดย ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน ในระดับอนุบาล และนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 4.00 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พร้อมให้โอวาท ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 9 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,22:56   อ่าน 130 ครั้ง