ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 41
นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ประธานพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 41 พร้อมด้วย ผู้บริหารเขตหนองจอก นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการครูและผลงานนักเรียน รวมทั้งการคัดเลือกครูดีเด่น และการแข่งขันการผลิตสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีนายศักดิ์ดา ลาวัง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว และ นางสาวนภาพร ศรีทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามลำไทรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 8 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,22:46   อ่าน 135 ครั้ง