ภาพกิจกรรม
การอบรมห้องเรียนออนไลน์ ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 41 และ 42
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดการอบรมห้องเรียนออนไลน์ ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 41 และ 42 โดยการประสานงานของ ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 41 และ ผอ.เดือนเพ็ญ สุขสมาน ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 42 ขอขอบคุณวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ที่มามอบความรู้ในโอกาสนี้ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 20 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:55   อ่าน 39 ครั้ง