ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนที่ 41 และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก นางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตหนองจอก และนายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนที่ 41 และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดยมีนายศักดิ์ดา ลาวัง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว และ นางสาวนภาพร ศรีทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามลำไทรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 13 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:39   อ่าน 47 ครั้ง