ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดย นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม โดยมีนางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตหนองจอก และผู้บริหารโรงเรียนเขตหนองจอก ร่วมประชุม ซึ่งมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 8 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:35   อ่าน 22 ครั้ง