ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งให้นักเรียนได้จับฉลากเพื่อรับของขวัญ จากทางโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:31   อ่าน 41 ครั้ง