ภาพกิจกรรม
กิจกรรม smart English & Kids Art Camp 2563 กิจกรรม Math Game+ และกิจกรรม House Economics
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรม smart English & Kids Art Camp 2563 กิจกรรม Math Game+ และกิจกรรม House Economics โดยมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:28   อ่าน 31 ครั้ง