ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ค่ายคณิตศาสตร์"
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรม "ค่ายคณิตศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คำนวณ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 26 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,14:23   อ่าน 46 ครั้ง