ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และยังถือเป็นวันชาติของประเทศไทย
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 4 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,14:12   อ่าน 48 ครั้ง