ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Smart English & Kid Art Camp 2018
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม Smart English & Kid Art Camp 2018 ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.ุ6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการจากการฝึกทักษะประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,14:08   อ่าน 26 ครั้ง