ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการอนุบาล
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการอนุบาลขึ้น โดยมี ผอ.ศักดิ์ดา ลาวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,14:02   อ่าน 46 ครั้ง