ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนสุเหร่าหะยิมินา จัดพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทยและทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,13:42   อ่าน 29 ครั้ง