ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และยังทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวอตประจำวัน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,13:07   อ่าน 94 ครั้ง