ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และให้นักเรียนเกิดความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณ....
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,12:57   อ่าน 80 ครั้ง