ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรม "Asean Day"
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการประกวดหนูน้อยอาเซียนทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,11:58   อ่าน 188 ครั้ง