ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.71 KB 260313
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.62 KB 260332
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำหรับโปรแกรมบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.08 KB 260457
ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166 KB 260357
ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 260369
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 808.5 KB 260355
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 810 KB 260373
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 260393
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 260398
ขั้นตอนการสำเนาข้อมูลไว้ทำงานต่อหรือไปใช้กับเครื่องอื่น(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.54 KB 260373
ขั้นตอนการเรียกใช้ข้อมูลที่สำเนาไว้มาทำงานต่อ(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.08 KB 260389
ขั้นตอนสำหรับครูที่ต้องการสลับกันใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.19 KB 260367
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560(มีเลขประจำตัว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166.5 KB 260464
โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 260605
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล โปรแกรมบันทึกผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.66 KB 260414
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205 KB 260490