ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.71 KB 82457
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.62 KB 82482
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำหรับโปรแกรมบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.08 KB 82472
ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166 KB 82436
ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 82202
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 808.5 KB 82500
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 810 KB 82328
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 82523
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 82304
ขั้นตอนการสำเนาข้อมูลไว้ทำงานต่อหรือไปใช้กับเครื่องอื่น(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.54 KB 82437
ขั้นตอนการเรียกใช้ข้อมูลที่สำเนาไว้มาทำงานต่อ(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.08 KB 82285
ขั้นตอนสำหรับครูที่ต้องการสลับกันใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.19 KB 82446
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560(มีเลขประจำตัว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166.5 KB 82443
โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 82112
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล โปรแกรมบันทึกผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.66 KB 82328
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205 KB 82492