ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.71 KB 133037
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.62 KB 133046
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำหรับโปรแกรมบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.08 KB 133032
ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166 KB 132996
ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 132764
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 808.5 KB 133061
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 810 KB 132887
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 133083
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 132866
ขั้นตอนการสำเนาข้อมูลไว้ทำงานต่อหรือไปใช้กับเครื่องอื่น(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.54 KB 132999
ขั้นตอนการเรียกใช้ข้อมูลที่สำเนาไว้มาทำงานต่อ(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.08 KB 132848
ขั้นตอนสำหรับครูที่ต้องการสลับกันใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.19 KB 133008
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560(มีเลขประจำตัว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166.5 KB 133001
>โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 132675
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล โปรแกรมบันทึกผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.66 KB 132893
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205 KB 133078