รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
8/3 หมู่ที่ 4 ถนนสังฆสันติสุข   แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431161 เบอร์แฟกส์ 025431161
Email : hayee_2010@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :