ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำหรับโปรแกรมบันทึกผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.08 KB 144
ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166 KB 53
ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 54
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 808.5 KB 45
ปก ปพ.ประจำชั้น ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 810 KB 51
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 94
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 92
ขั้นตอนการสำเนาข้อมูลไว้ทำงานต่อหรือไปใช้กับเครื่องอื่น(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.54 KB 60
ขั้นตอนการเรียกใช้ข้อมูลที่สำเนาไว้มาทำงานต่อ(โปรแกรมบันทึกผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.08 KB 73
ขั้นตอนสำหรับครูที่ต้องการสลับกันใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.19 KB 55
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560(มีเลขประจำตัว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 166.5 KB 74
โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 226
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล โปรแกรมบันทึกผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.66 KB 98
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205 KB 108