สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

             สัญลักษณ์ของโรงเรียน          

.

นจ.   มน.

                       .        ย่อมาจาก        กรุงเทพมหานคร

                       นจ.      ย่อมาจาก        สำนักงานเขตหนองจอก

                       ม.น.     ย่อมาจาก        โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา


สีประจำโรงเรียน        เขียว ขาว

     เขียว    หมายถึง ความเจริญงอกงาม

     ขาว     หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ เครื่องหมายแห่งคุณความดี

คำขวัญ                   

     วิชาการดี  มีระเบียบวินัย  ทันสมัยในความคิด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.66 KB